Als organisatie ben je sterk afhankelijk van IT-systemen, hun betrouwbaarheid en veiligheid. Systeembeheer is bij ons in vertrouwde handen.

Bedrijfsgevoelige informatie is nagenoeg volledig digitaal geworden. We maken steeds meer gebruik van cloudoplossingen en werken op afstand. Medewerkers moeten ‘binnen’ en ‘buiten’ toegang hebben tot het bedrijfsnetwerk.

Laat het systeembeheer daarom over aan Pécétera. Systeembeheer betekent ook: de snel erin houden, virussen buiten de deur houden en storingen voorkomen.

Pécétera systeembeheer

•    Systeembeheer op afstand

•    Microsoft 365

•    Patchmanagement

•    Beveiliging

•    Back-up

•    E-mailcentralisatie

•    Bestandsdeling

•    Storingen verhelpen

•    Wifi-optimalisatie