De moderne werkplek is veel meer dan ‘gewoon maar een werkplek’. Het is een complete digitale werkomgeving waar je afhankelijk bent van IT. Medewerkers moeten veilig en gemakkelijk in de cloud kunnen werken. Op een pc, laptop, smartphone of tablet, zowel ‘binnen’ (op kantoor) als ‘buiten’ (bij de klant, onderweg of thuis). Wil je dat gegarandeerd voor elkaar hebben, schakel dan Pécétera in. Wij beheren digitale werkplekken en richten ze in.

Digitale werkplek inrichten
Voor een nieuwe digitale werkplekomgeving inventariseren wij wat jouw organisatie nodig heeft. De werkplekken richten we in op basis van die behoefte.

Bij de inrichting van de digitale werkplek kijken wij naar

•    waar en wanneer er gewerkt wordt

•    welke informatie je wilt delen en hoe

•    welke documenten je samen wilt bewerken

•    de onderlinge samenwerking en communicatie met externen

•    mogelijke vereenvoudig van processen

•    ondersteuning op afstand

•    virusbescherming

Wij richten de digitale werkplekken in voor (nieuwe) medewerkers op kantoor of op afstand. Hier hoort ook het toekennen van de juiste rechten aan de juiste medewerkers en apparaten bij. Vanaf elke locatie zijn medewerkers van werkplekondersteuning verzekerd.

Back-up!
Neem geen risico en zorg altijd voor een solide back-up van je bestanden! Het maken van een back-up is de verantwoordelijkheid van de ondernemer maar wordt vaak vergeten of niet goed uitgevoerd. Wij adviseren graag over hoe je dit in jouw geval het best kunt doen.